Thẻ: youtube

  • YouTube Revanced

    YouTube Revanced Tải xuống YouTube Revanced v19.14.43 Patches 2.223.2-m Yêu cầu 8.0+ Tổng quan: là ứng dụng youtube nâng cao, chạy ẩn nền không có quảng cáo. YouTube feat(YouTube): Hỗ trợ Bump phiên bản 19.12.41 – 19.13.37 feat(YouTube – Tuckaway preferences): Tối ưu hóa các tùy chọn mặc định của bản vá feat(YouTube/Bản dịch): Cập…