Danh mục: Phần Mềm

  • YouTube Revanced

    YouTube Revanced Tải xuống YouTube Revanced v19.14.43 Patches 2.223.2-m Yêu cầu 8.0+ Tổng quan: là ứng dụng youtube nâng cao, chạy ẩn nền không có quảng cáo. YouTube feat(YouTube): Hỗ trợ Bump phiên bản 19.12.41 – 19.13.37 feat(YouTube – Tuckaway preferences): Tối ưu hóa các tùy chọn mặc định của bản vá feat(YouTube/Bản dịch): Cập…

  • Bản đồ Navitel

    Tải xuống Bản đồ navitel mới nhất Bản đồ Navitel là một hệ thống bản đồ điện tử được phát triển bởi công ty Navitel. Navitel là một trong những nhà cung cấp dịch vụ bản đồ hàng đầu trên thế giới, chuyên cung cấp các bản đồ điện tử cho các thiết bị di…