YouTube Revanced

Rate this post

YouTube Revanced

Tải xuống

YouTube Revanced v19.14.43 Patches 2.223.2-m
Yêu cầu 8.0+
Tổng quan: là ứng dụng youtube nâng cao, chạy ẩn nền không có quảng cáo.

YouTube
feat(YouTube): Hỗ trợ Bump phiên bản 19.12.41 – 19.13.37
feat(YouTube – Tuckaway preferences): Tối ưu hóa các tùy chọn mặc định của bản vá
feat(YouTube/Bản dịch): Cập nhật tiếng Nga
việc vặt(YouTube): Cập nhật các bản vá mặc định
fix(YouTube): Cập nhật menu cài đặt
feat(YouTube – Biểu tượng thương hiệu tùy chỉnh): Thêm nhiều biểu tượng hơn
feat(YouTube – Biểu tượng tùy chọn trực quan): Biểu tượng vector mới
fix(YouTube – Ẩn các thành phần quần short): Sửa các tùy chọn mới
feat(YouTube – Cài đặt): Di chuyển SB và RYD sang Cài đặt RVX
feat(YouTube – Nút lớp phủ): Chạm và giữ nút tốc độ để đặt lại về mặc định và tốc độ bình thường qua lại

Âm nhạc YT
việc vặt(YT Music): Đã cập nhật mô tả

Hướng dẫn:
1. Gỡ bỏ microG cũ.
2. Gỡ youtube revanced cũ
3. Cài ReVanced GmsCore.
4. Cài youtube revanced.
5. Vào youtube, đăng nhập vào tài khoản.
Thưởng thức.

Cập nhật ReVanced GmsCore ẩn. Biểu tượng ứng dụng bị ẩn khỏi Trình khởi chạy & Ngăn kéo ứng dụng. MicroG có thể được mở thông qua cài đặt ReVanced hoặc Thông tin ứng dụng.

Gỡ bỏ ReVanced GmsCore cũ trong máy.
Cài ReVanced GmsCore ẩn.
Đăng nhập youtube và thưởng thức


Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *