Thẻ: thiết bị giám sát hành trình

  • Thiết Bị Giám Sát Hành Trình Tích Hợp CAMERA NĐ10

    Thiết Bị Giám Sát Hành Trình Tích Hợp CAMERA NĐ10

    Thiết bị giám sát hành trình tích hợp camera hanh trinh giám sát theo NĐ10 (Nghị định số 10/2020/NĐ-CP) là một giải pháp được sử dụng để giám sát hoạt động của phương tiện giao thông trên đường bằng cách kết hợp công nghệ camera và các tính năng giám sát theo quy định của…

  • Thiết bị giám sát hành trình

    Thiết bị giám sát hành trình

    Thiết bị giám sát hành trình cho một số loại xe ô tô khi tham gia giao thông nhằm tăng cường quản lý, giám sát và bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Gửi đề xuất đến Bộ Giao thông vận tải để đưa ra giải pháp giảm ùn tắc, bảo đảm an toàn…