Thẻ: thiết bị xe

  • Thiết bị giám sát hành trình

    Thiết bị giám sát hành trình

    Thiết bị giám sát hành trình cho một số loại xe ô tô khi tham gia giao thông nhằm tăng cường quản lý, giám sát và bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Gửi đề xuất đến Bộ Giao thông vận tải để đưa ra giải pháp giảm ùn tắc, bảo đảm an toàn…