Thẻ: biển báo giao thông

  • Biển cảnh báo giao thông, ký hiệu và ý nghĩa?

    Biển cảnh báo giao thông, ký hiệu và ý nghĩa?

    Biển cảnh báo giao thông là gì ? Biển cảnh báo giao thông là các biểu tượng hoặc biển báo được đặt tại các điểm trên đường để cung cấp thông tin gps, cảnh báo kết hợp thiết bị giám sát hành trình hướng dẫn cho người tham gia giao thông. Các biển cảnh báo…