Mẫu biên bản thanh lý tài sản xe ô tô năm 2022

Rate this post
Ô tô là một loại gia tài cố định và thắt chặt trong doanh nghiệp. Theo đó, nếu có bất kỳ bất kể rủi ro đáng tiếc nào xảy ra thì quyết định hành động mua, bán hay thanh lý nhóm gia tài này chỉ được triển khai khi có quyết định hành động của người đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp. Việc thanh lý tài sản xe ô tô phải được lập thành biên bản để bảo vệ tính khách quan. Vậy Biên bản thanh lý tài sản xe ô tô là gì ? ACC xin được trình làng tới quý bạn đọc trải qua bài viết này .
Mẫu biên bản thanh lý tài sản xe ô tô

1. Biên bản thanh lý tài sản xe ô tô là gì?

Biên bản thanh lý tài sản xe ô tô là văn bản do doanh nghiệp lập để thanh lý tài sản xe ô tô của đơn vị chức năng. Trong biên bản nêu rõ được nguyên giá gia tài xe ô tô, hao mòn gia tài xe ô tô và giá trị còn lại của gia tài xe ô tô .

2. Mẫu biên bản thanh lý tài sản xe ô tô tiêu chuẩn

2.1. Hình thức

Biên bản thanh lý tài sản xe ô tô phải cung ứng những điều kiện kèm theo sau :

– Quốc hiệu, tiêu ngữ

– Tên công ty thanh lý tài sản
– Số văn bản
– Địa điểm, thời hạn lập biên bản
– Tên, số hiệu quyết định hành động
– Thời gian mở màn, kết thúc cuộc họp
– Chữ ký thành viên tham gia

CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH

ABCD

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————

Số : … … … …. / BB – TLTS&N ợ Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ____

BIÊN BẢN THANH LÝ TÀI SẢN XE Ô TÔ

Căn cứ quyết định hành động số : ngày … tháng … năm

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN THANH LÝ

 

NGUYỄN VĂN A

NGUYỄN VĂN B

NGUYỄN VĂN C

 

 

NGUYỄN THỊ D

NGUYỄN THỊ C

2.2. Nội dung

– tin tức những thành viên ban thanh lý tài sản xe ô tô : Họ tên, chức vụ, vai trò trong buổi thanh lý
– Trình tự thực thi thanh lý tài sản xe ô tô :
+ Mô tả thực trạng xe : biển số, ký hiệu, đặc thù xe ( sắc tố, chủng loại, nước sản xuất, năm sản xuất, .. ), giá, …
+ Tiến hành thanh toán giao dịch thanh lý tài sản xe tô tô : số tiền, thanh lý, …
– Kết luận của Ban thanh lý tài sản xe ô tô
+ Kết luận thanh lý : ngân sách thanh lý tài sản xe ô tô ; giá trị tịch thu sau khi thanh lý tài sản xe ô tô ;

3. Những lưu ý khi lập biên bản thanh lý tài sản xe ô tô

Khi lập biên bản thanh lý tài sản xe ô tô phải chú ý quan tâm :
– Ghi rõ tên đơn vị chức năng ( hoặc đóng dấu đơn vị chức năng ), bộ phận sử dụng. Khi có quyết định hành động về việc thanh lý TSCĐ doanh nghiệp phải xây dựng Ban thanh lý TSCĐ. Thành viên Ban thanh lý TSCĐ được ghi chép ở Mục I .
Ở Mục II ghi những chỉ tiêu chung về TSCĐ có quyết định hành động thanh lý như :
– Tên, ký hiệu TSCĐ, số hiệu, số thẻ TSCĐ, nước sản xuất, năm đưa vào sử dụng .
– Nguyên giá TSCĐ, giá trị hao mòn đã trích cộng dồn đến thời gian thanh lý, giá trị còn lại của TSCĐ đó .
Mục III ghi Kết luận của Ban thanh lý, ghi ý kiến nhận xét của Ban về việc thanh lý TSCĐ .
Mục IV, hiệu quả thanh lý : Sau khi thanh lý xong địa thế căn cứ vào chứng từ đo lường và thống kê tổng số ngân sách thanh lý thực tiễn và giá trị tịch thu ghi vào dòng ngân sách thanh lý và giá trị tịch thu ( giá trị phụ tùng, phế liệu tịch thu tính theo giá trong thực tiễn đã bán hoặc giá cả ước tính ) .
Biên bản thanh lý phải do Ban thanh lý TSCĐ lập và có không thiếu chữ ký, ghi rõ họ tên của trưởng Ban thanh lý, kế toán trưởng và giám đốc Quỹ .

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu về Biên bản thanh lý tài sản xe ô tô theo thông tư 200 về hướng dẫn thanh toán tài sản cố định của chúng tôi cũng như các vấn đề pháp lý có liên quan trong trong phạm vi này. Trong quá trình tìm hiểu, nếu như quý khách hàng còn thắc mắc hay quan tâm và có nhu cầu tư vấn và hỗ trợ về Biên bản thanh lý tài sản thanh lý tài sản xe ô tô, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn nhanh chóng và cụ thể nhé!

Đánh giá post

0/5 (0 Reviews)
Bình luận bài viết (0 bình luận)