• Từ ngày 10/4/2020 Diễn đàn Thiết Bị Xe Việt Nam sẽ chính thức chuyển tên miền https://thietbixe.com/diendan sang https://diendan.thietbixe.com Trong một vài ngày tới, sau khi các mục nội dung được bố trí chuyển đổi đầy đủ, chúng tôi sẽ tiến hành tạm ngưng hoạt động thietbixe.com/diendan để chuẩn bị cho việc chuyển dữ liệu qua nền tảng mới Thời gian tạm ngưng hoạt động dự kiến kéo dài khoảng 2-3 ngày Sau đó ThietBiXe sẽ hoạt động lại với thành viên kiểm duyệt chất lượng và sẽ tồn tại mãi mãi. BQT

Transactions

Your wallet

Transactions

Transactions
  Status Event User Trigger user Amount Description
#5883 Xe Tải 6/4/20 lúc 20:06 TrenTungCaySo TrenTungCaySo +15.00G Kim Cương
#5882 Xe Tải 6/4/20 lúc 19:43 noithatoto noithatoto +15.00G Kim Cương
#5881 Xe Tải 6/4/20 lúc 17:12 phimcachnhietoto phimcachnhietoto +15.00G Kim Cương
#5880 Xe Tải 6/4/20 lúc 15:05 thaonguyen2111 thaonguyen2111 +15.00G Kim Cương
#5879 Xe Tải 6/4/20 lúc 14:15 dichvuxeoto dichvuxeoto +15.00G Kim Cương
#5878 Xe Tải 6/4/20 lúc 14:15 dichvuxeoto dichvuxeoto +15.00G Kim Cương
#5877 Xe Tải 6/4/20 lúc 13:33 TinTucOto TinTucOto +15.00G Kim Cương
#5876 Xe Tải 6/4/20 lúc 10:56 TinhTe TinhTe +15.00G Kim Cương
#5875 Không ngừng cố gắng ! 6/4/20 lúc 07:07 ThietBiXe.Com ThietBiXe.Com +5.00G Kim Cương
#5874 Xe Tải 6/4/20 lúc 06:21 otovietnam otovietnam +15.00G Kim Cương
#5873 Không ngừng cố gắng ! 6/4/20 lúc 05:34 Jamesdex Jamesdex +5.00G Kim Cương
#5872 Xe Tải 6/4/20 lúc 01:27 TinTucOto TinTucOto +15.00G Kim Cương
#5871 Xe Tải 6/4/20 lúc 00:33 muabanoto muabanoto +15.00G Kim Cương
#5870 Xe Tải 6/4/20 lúc 00:33 ThietBiXe.Com ThietBiXe.Com +15.00G Kim Cương
#5869 Xe Tải 5/4/20 lúc 22:54 TinhTe TinhTe +15.00G Kim Cương
#5868 Xe Tải 5/4/20 lúc 22:54 TinhTe TinhTe +15.00G Kim Cương
#5867 Xe Tải 5/4/20 lúc 22:54 TinhTe TinhTe +15.00G Kim Cương
#5866 Xe Tải 5/4/20 lúc 22:54 TinhTe TinhTe +15.00G Kim Cương
#5865 Xe Tải 5/4/20 lúc 22:54 TinhTe TinhTe +15.00G Kim Cương
#5864 Không ngừng cố gắng ! 5/4/20 lúc 22:50 Xemxsmb Xemxsmb +5.00G Kim Cương
Top